Meil on hea meel, et olete leidnud tee Eesti Berni Alpi karjakoerte Tõuühingu (BKT) kodulehele. BKT on asutatud 13.01.2013 ja vastu võetud Eesti Kennelliidu liikmeks 14.02.2013. Tõuühing ühendab Berni karjakoerte omanikke, kasvatajaid ja teisi tõuhuvilisi isikuid.

Tõuühingu peamiseks eesmärgiks on vastata võimalikult paljude berni karjakoerte omanike ootustele ja lootustele, sest arvame, et nii nagu meie ümber on erinevate huvidega koeraomanikke, on olemas ka erinevate eelduste- ja vajadustega koeri. Tahame tõuühingus erilist tähelepanu pöörata õigete iseloomuomaduste- ja suurepärase välimikuga Berni karjakoerte kasvatamisele ning selles tõus esineda võivate terviseriskide vähendamisele. Sama tähtsaks peame koerte koolitust alates nende sotsialiseerimisest kutsikaeas kuni tõsisemate kuulekus- ja töökoolitusteni välja. Meie sooviks on, et nii koer kui ka tema omanik tunneksid võrdselt rõõmu teineteise olemasolu üle ning naudiksid üheskoos tegutsemist igal võimalusel. Samamoodi tahaksime pakkuda sõbralikku, mõistvat, informatiivset, abistavat ja teravast- ning ebaausast konkurentsist vaba õhkkonda ka oma ühingu liikmetele, hoides avatud meeli ja mõtlemist ning austades teiste inimeste vaatenurki erinevates küsimustes.

Tõuühingu tegevuse kaudu kogutakse ja jagatakse huvilistele teadmisi Berni Alpi karjakoera tõu kohta, abistatakse koeraomanikke kasvatus- ja aretusküsimustes, ning korraldatakse mitmesuguseid toredaid ühisüritusi, võimaldades inimestevahelist kogemuste vahetamist vahetu suhtlemise teel.

Tõuühingusse kuuludes on Teil võimalik kaasa rääkida Berni Alpi karjakoera tõugu puudutavatel teemadel. Tõu üldist käekäiku silmas pidades püüab BKT maksimaalselt panustada tõu aretuse koordineerimisse ja üldsuse teadlikkuse tõstmisesse antud tõugu puudutavate erisuste osas. Liikmena on Teil võimalus sellesse ka oma panus anda. Eelnimetatud tegevuse kaugemaleulatuvaks eesmärgiks on tagada, et ka aastakümnete pärast oleks olemas selline ilus, sõbralik ja vahva koeratõug nagu Berni Alpi karjakoer.